Az igaz megtérést Isten munkálja. - Ez.36:26-27

Munkáját Szentlelke által végzi. - Ján.3:5

A Szentlélek hiányérzetet, sőt emésztő vágyat gerjeszt bennem Isten után, jóllehet lelkiismeretem fél Istentől. - I.Sám.7:2

Munkálja bennem az akarást, hogy ragadjam meg az előttem feltáruló üdvösséget. - Luk.16:16

A Szentlélek megmutatja, hogy önmagamban szellemi halott vagyok; mert még tudatosan nem adtam át életem irányítását égi Édesapámnak és az igaz valóság az, rohanok a kárhozatba. - Ap.Csel.2:36-37

Megmutatja, hogy milyen bűnökben élek. - Ján.4:29

Megváltoztatja értelmemet, szívemet és akaratomat: - (Jón.3:5-8);

elvégzi bennem, hogy megutáljam bűneimet. - Luk.7:37-38
ad erőt, hogy elforduljak és elszakadjak tőlük. - Zsolt. 51:6,12

A Szentlélek bemutatja nekem Krisztust, aki az életénél jobban szeretett és szeret engem. - Ján.16:14, Ap.Csel.5:32

A Szentlélek egyenesen a nagypénteki kereszthez vezet. - I.Pét.1:11

Úgy láttatja velem a kereszthalált, mintha most a szemeim előtt menne végbe. - Gal.3:1

Megérteti velem, hogy Jézuson vannak bűneim és örök kárhozatom. - Ap.Csel.8:32-35
Átélem, hogy Isten így szól: „Nem tulajdonítom neked az elkövetett bűneidet!
JÉZUSnak tulajdonítom !”

Kímélet nélkül megaláz az édenkerti megátkozott porig, hogy kimondjam végre: Jézus Krisztus szükségem van Rád. - Ap.Csel.9:6

Felragyogtatja előttem az Úr hozzám való szeretetét, a teljes és örökre szóló bűnbocsánatot. - Ap.Csel.3:26

Szent, Istentől való bátorságot ad odamenni a kereszthez és rábízni magamat üdvösségem tekintetében egyedül a Jézus Krisztus érdemére. - Lk.23:42

A Szentlélek lelkemben bizonyságot tesz, hogy valóban rábíztam magam Krisztusra és ő valóban elfogadott. A Szentlélek tehát üdvösségemre nézve teljes bizonyosságra vezet. - Róm.8:16


Az igaz megtérés elválaszthatatlan folytatása


Elvégzi bennem, hogy megváltó Jézusomat uramul behívjam az életembe. - Mk.5:18-20

A Szentlélek elvégzi, hogy átadjak mindent Jézus Krisztusnak: cipőmet, harisnyámat, téli, tavaszi, nyári és őszi ruháimat, továbbá, hogy milyen ruhát vegyek fel. Hajviseletemet, testtartásomat, modoromat, tekintetemet, szavaimat, gondolataimat, érzéseimet, a konyhát, azt is, hogy mit főzzek, a szobákat, ékszereimet, emlékeimet, autómat, házamat, szerszámaimat, tehetségemet, képességeimet, erőmet, szórakozásaimat, olvasmányaimat, ételemet és italomat, igényimet, szokásaimat, könnyeimet, mi miatt sírjak és mi miatt nem, örömömet, emberekkel és családommal való kapcsolatomat, minden tervemet, a neki való szolgálataimat, összes pénzemet, hírnevemet, tekintélyemet és minden kívánságomat és minden kincsemet.

És mindent, mindent, amim csak volt, van és lesz. Az utolsó, amit az ő dicsőítésére kezébe teszek: a halálom lesz. - Lk.19:8, Mt.19:27, Róm.14:7-9

Egészen beteljesít Jézus Krisztussal, úgyhogy már nem is az a régi természetű én élek, hanem Krisztus él bennem. - Gal.2:20

Az igaz megtérés lényege tehát nem morális, hanem spirituális folyamat, nem erkölcsi, hanem szellemi tartalmú. Első sorban nem arról van szó, hogy bizonyos nevű és számú bűnöket elhagyok, hanem a bennem kiáradó isteni szeretet által beteljesedik bennem Isten elsődleges parancsa: „Szeresd az Urat, a te Istenedet...”

Üdvözítő hittel és üdvözítő szeretettel odafordulok egy személyhez, Jézus Krisztushoz, akinek a szeretete rávett engem az iránta való szeretetre és hitre.

Zimányi József
egy jó zsidóbarát

Ajánló

...

A mindenség működési elve

A mindenség egyetlen elv mentén működik: Isten megdicsőíti a messiást
Hogyan teszi ezt Isten?

Megnézem >

...

Média

Fotók

Megnézem >


Videók

Megnézem >


Hanganyagok

Megnézem >

...

Szeretjük a zsidókat

Istennek csodálatos terve van a zsidó néppel a végidőkre nézve...

Megnézem >