Ismerjétek el, hogy nem tudjátok az Örökkévalót annyira szeretni, mint mi!

Megfosztjátok magatokat szeretete erejétől. Az Írás betűivel torlaszoljátok el magatokat az Írás Istenétől. Elakadtok az írás szövegénél, mi pedig eljutottunk az Írás Tartalmáig, az Élő Írásig, a Megtestesült Törvényig, a Messiásig, a Názáreti Jézusig.Mivel kevesebbet fogadtatok el az Örökkévaló szeretetéből, így kevésbé is tudjátok Őt viszont szeretni. Az ember azt tudja szeretni, aki neki sokat jelent, akitől sokat kapott (érzelmileg, szellemben, törődésben, kisugárzásban, stb.). Mi keresztyén zsidók és nem zsidók az Örökkévalótól a Jézus esemény által többet kaptunk, mint ti.

Mi átéltük azt, hogy az Örökkévaló csodálatos fenséggel szeret minket. A SZÍVÉT: Fiát küldte értünk a halálba! Mi ezt nagyon komolyan elhittük!

Ezért jobban szeretjük Őt!!!


Nem különös, hogy a zsidó népnek adott legfőbb parancsolatot; a törvény és a próféták summáját:

„szeresd az Urat, a te Istenedet”

(5.Mózes 6,5)

mi keresztyének jobban betöltjük??
A názáreti Jézusba vetett hitünkkel Isten terve jobban teljesül??

NEM FURCSA ?

Őszinte lelkiismerettel, engedelmes hittel hódolj meg az Örökkévaló feléd irányuló felséges, dicső, felfoghatatlan szeretete előtt. Ábrahám gyermeke! A Messiás az ajtód előtt áll, kopogtat. Szólj és mondd: Jöjj hozzám is Názáreti... Akkor bemegy hozzád és megtapasztalod, hogy él !

Zimányi József
egy jó zsidóbarát

Ajánló

...

Ne engedjétek!

hogy a nem zsidó keresztyén hívők, (akik nem papírhívők, hanem hitelesek) jobban szeressék az Örökkévalót, mint ti, akik a választott népből valók vagytok!...

Megnézem >

...

JÉZUS ISTENI SZEMÉLY

A szeretetet az Örökkévaló Isten ültette teremtményeibe. A világegyetemben valahol csak megjelenő szeretet forrása az Örökkévaló...

Megnézem >

...

Jézus rettenetes halála

A kereszthalál a legmegalázóbb és legfájdalmasabb halálnem volt. Nem véletlen, hogy a rómaiak ezzel a módszerrel végezték ki a rablókat, gyilkosokat és a fellázadt rabszolgákat...

Megnézem >